Blog / Nieuws

Wie-o-wie kan verklaren waarom een gekozen regering met gemeenschapsgeld raketten stuurt i.p.v. medicamenten t.b.v. gifgasaanvallen?

Alles om de vrede te bewaren.

Alles is juist andersom: bommen voor vrede, oorlog noemen we voortaan vredesmissie. Dit wordt algemeen geaccepteerd. Wanneer je dit zou omdraaien en vanaf NU alle vredesmissies oorlogen zou gaan noemen dan wordt je wereldbeeld drastisch anders. Het zou in verbeelding lijken dat we de vrede gaan verstoren en er juist oorlog gaan voeren. Maar dit is ook zo!!!!

Simpel plan maar o zo effectief:

– land van chaos voorzien (honger en droogte zijn een uitstekend pressiemiddel en werkt altijd)

– val van regering (op wat voor manier dan ook)

– juiste man op de juiste plaats plaatsen (puppet van de illustere wereld aan de leiding)

– wereldbank installeren

– infrastructuur aanleggen

– delf-en grondstoffen uitbuiten ten koste van de verslagen bevolking.

Waar geen delfstoffen (lees olie, edelmetalen) zijn kunnen we ook wat mee:

1) In vrijwel ongeciviliseerde landen: angst opwekken door bv jacht op groot wild, genocide, gevangenissen met martelpraktijken, voodoo, grote natuurrampen, kinderen- en  mensenhandel, drugshandel.

2) In geciviliseerde landen (westerse landen): angst opwekken mbv meer ontwikkelde technieken bv HAARP radiostraling, chemtrails, chemicalien in voedel, fosfor in drinkwater, lage toon trillingen in de nacht om slaap te verstoren, medicijnen, amalgaanvullingen, toevoegingen aan vaccinaties, ziektes uitzetten, niet natuurlijke behandeling van ziekten, vetzucht veroorzaken, suiker promoten, hormoonmedicijnen, sproeien van gewassen, eenzijdige media om depressiva te veroorzaken, computer- en tv schermen voor niet meteen opgemerkte info te sturen naar je onderbewuste. Tv- en internetcensuur, één persbureau dat door de VS wordt aangestuurd, belastingen (over jouw toegevoegde waarde van producten, grond, onroerend goed, drank, tabak, eten, warmte, auto, en niet te vergeten brandstoffen. De allerbelangrijkste want aardolie is letterlijk het smeermiddel van de westerse beschaving en nog altijd steeds verder uitdijend), accijnzen, pensioenen, verzekeringen, boetes, Best veel eigenlijk.

Betekenis van Slachtoffers:

Wiki:                   Een dier dat gedood wordt voor een godheid.

Iets of iemand die kwalijke gevolgen ondervindt/om het leven komt door een gebeurtenis.

Spitsfoto:          Offers welke worden afgeslacht.