Bevindingen

Mooi:

3 2 2 Is het uitgangspunt.  Ter voorbereiding en vergelijk moet je dit begrijpen, hier ligt de clou die je werkelijk overal tegen komt. Deze versleutelde schrijfwijze komt dagelijks terug en geeft de verbondenheid met 3 2 2 aan.

Opnieuw leren lezen:

   

Na enige inspanning is het zo te lezen

Opnieuw leren rekenen:

944 – > 322 in het kwadraat, 644 – > dubbele van 322, 216 – > 2×16 en 3.

Opnieuw leren rijmen:

Ook in het oud Hebreeuws waren getallen en letters vaak hetzelfd zoals de B voor een 2, F voor en 6, maar ook de W voor een 6. WWW -> 666

7 voor G (Vrijmeteslaarij, Genesis, Gen-Isis)

232 – > 322, E55 – > 322 gespiegeld, 232, 223, – > 23 – > 230 – > 230.000 – > $2.35 Million (voor contributie UraniumOne)

Betekenis van Slachtoffers:

Wiki:                   Een dier dat gedood wordt voor een godheid.

Iets of iemand die kwalijke gevolgen ondervindt/om het leven komt van een gebeurtenis.

Spitsfoto:          Offers welke worden afgeslacht.

Alles om de vrede te bewaren.

Alles is juist andersom: bommen voor vrede, oorlog noemen we voortaan vredesmissie. Dit wordt algemeen geaccepteerd. Wanneer je dit zou omdraaien en vanaf NU alle vredesmissies oorlogen zou gaan noemen dan wordt je wereldbeeld drastisch anders. Het zou in verbeelding lijken dat we de vrede gaan verstoren en er juist oorlog gaan voeren. Maar dit is ook zo!!!!

Simpel plan maar o zo effectief:

– land van chaos voorzien (honger en droogte zijn een uitstekend pressiemiddel en werkt altijd)

– val van regering (op wat voor manier dan ook)

– juiste man op de juiste plaats plaatsen (puppet van de illustere wereld aan de leiding)

– wereldbank installeren

– infrastructuur aanleggen

– delf-en grondstoffen uitbuiten ten koste van de verslagen bevolking.

Waar geen delfstoffen (lees olie, edelmetalen) zijn kunnen we ook wat mee:

1) In vrijwel ongeciviliseerde landen: angst opwekken door bv jacht op groot wild, genocide, gevangenissen met martelpraktijken, voodoo, grote natuurrampen, kinderen- en mensenhandel, drugshandel.

2) In geciviliseerde landen (westerse landen): angst opwekken mbv meer ontwikkelde technieken bv HAARP radiostraling, chemtrails, chemicalien in voedel, fosfor in drinkwater, lage toon trillingen in de nacht om slaap te verstoren, medicijnen, amalgaanvullingen, toevoegingen aan vaccinaties, ziektes uitzetten, niet natuurlijke behandeling van ziekten, vetzucht veroorzaken, suiker promoten, hormoonmedicijnen, sproeien van gewassen, eenzijdige media om depressiva te veroorzaken, computer- en tv schermen voor niet meteen opgemerkte info te sturen naar je onderbewuste. Tv- en internetcensuur, één persbureau dat door de VS wordt aangestuurd, belastingen (over jouw toegevoegde waarde van producten, grond, onroerend goed, drank, tabak, eten, warmte, auto, en niet te vergeten brandstoffen. De allerbelangrijkste want aardolie is letterlijk het smeermiddel van de westerse beschaving en nog altijd steeds verder uitdijend), accijnzen, pensioenen, verzekeringen, boetes. Best veel eigenlijk.

Veelal wordt het genootschap achter de 322 structuur ook wel de elite genoemd. Dit vind ik te veel eer. Ik hou het op 322-web. 322 is de meest herkenbare getallensymboliek in de dagelijkse praktijk.

Een voorbeeld van de ‘sleutel’ hoe 322 zich in de praktijk visueel zichtbaar kan maken:

Blijf kijken en na enkele tellen kun je de tekst lezen.

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N TOT W3LK3

GROT3 PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN.

1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R NOG M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N,

M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R.

Dus terug naar 322 kan het ook zijn:

332, 223, 232, 03.22 uur, 02.23 uur of

944 (kwadraat van 3, 2 en 2), 644 (2×3, 2×2, 2×2), 449 en 446 dan ook. Erg eenvoudig maar goed om dit te weten voor de herkenbaarheid. Het is terug te herleiden tot 322.

Praktijkvoorbeelden:

De Aston Martin van James Bond heeft bijvoorbeeld 216 in het kenteken (6x6x6=216) -> 6.6.6

– >    2 x 16 = 32 en dan nog de 2 erbij – > 322

Zo komen bij 007 ook 232 en 499 in kentekens voor – > 322

696 – 669 – 969 996 — > factor 3 – > 322

999 – > 666

Waarom zou de NOS een verklaring geven voor het altijd op zak hebben van een  ID door een terrorist?

Dat zet je aan het denken. Een zelfmoordterrorist die er zeker van wil zijn dat zijn ID bekend wordt aan de wereld en toevallig wordt ook deze ID keer op keer teruggevonden tussen alle verwoestingen in.

Ruimtevaarder André Kuijpers in een taxi met een ufo-kwestie.