Blog / Nieuws

 

De gedachte is net zo werkelijk als een droom. Een droom is net zo werkelijk als gisteren en morgen.

Niet bestaand in het nu maar het beïnvloed ons wel.

08-02-2020 Een deel van e-mailverkeer met gedachtenflarden nav een lezing Van Annunaki tot Illuminati.

Over de relatie tussen religie, wetenschap en spiritualiteit.

Mooi zoals je meteen een verband legt tussen religie, wetenschap en spiritualiteit. Velen zien er juist geen verband tussen maar zien het braaf los van elkaar, precies zoals hen geleerd is.

Ik zou er zelf nog een woord aan willen toevoegen: werkelijkheid. Louter met gezond verstand zien we de werkelijkheid, door kennis vergaard met zelfstudie  kunnen we de werkelijkheid verder ontleden en zodoende onze geschiedenis leren kennen en accepteren.

Goed ook te vernemen dat het jou ook opvalt dat er steeds meer mensen ruimer van bewustzijn worden en dit durven te ventileren. Wat mij vooral opvalt dat een grote laag niet durft na te denken over het kwaad. Hoewel de donkere Satanskerk in België meer aanhangers kent dan de Katholieke kerk bewijst het min of meer dat er wel degelijk interesse in is. Mijn gedachte is dat het goed is dat er veel interesse is en er ook veel donkere zaken naar buiten zijn gebracht en nog steeds komen, maar dat dat zijn slechts de gevolgen. Wie kijkt naar de oorzaak? De bron dus. Hier houdt het even stil bij de meeste; jij stelde de algemene vraag aan je toehoorders. Wie weet waar het kwaad op de aarde vandaan komt?

In mijn toegezonden tijdlijn van de aarde staat in de eerste regel dat er in het beginstadium van de aarde er twee soorten prokaryoten uitgezet zijn; de goede Eubacterie en de Archaea. Dit is een lastige want gevoelsmatig komt voor mij alle narigheid voort uit deze Archaea. Het vormt een grote groep van micro-organismen in de zee, zon’ 20 tot 30% volgens Wiki. Het organisme huist in veel (ieder) dieren en mensen maar kan niet zonder gastheer. Ongewild moet ik steeds aan de Archaea denken als ik iets lees over het beest uit de zee of er een gelijkenis van zie. Zou het kunnen dat hier de bron ligt? Als we eerlijk zijn dan is ieder organisme  te verleiden tot een slechte daad in de vorm van kannibalisme, vlees eten door carnivoren maar ook dodelijke gevechten door herbivoren. Zelfs groene planten die insecten verorberen. De mens is wel uitzonderlijk. Hij doodt ook uit genoegen. Of is het niet de mens zoals wij de mens van oorsprong kennen? Mensen waren vredelievend en als je het mij vraagt zie ik nog altijd in eerste instantie alleen het goede van de mens, later komen de duistere kanten bovendrijven. Er is een ‘iets’ in ieder wezen wat niet lichaamseigen is maar wel invloed uit oefent op het wezen. Dat moet haast een gedachtenparasiet zijn, de Archaea. Het zou ook meteen het gedrag verklaren van de Anunnaki als ze onder invloed zouden staan van de Archaea. Zij hebben ook de genetische code van de mens herzien en wellicht hebben ze een soort van activatie van de Archaea gevonden waardoor mensen te verleiden waren tot slechte daden.

Voor mij is dit geen vreemde gedachtegang. Onze geschiedschrijving gaat tot zo’n 5000 jaar terug. In een korte periode is er veel gebeurt: Anunnaki komen op de aarde, Adam wordt geboren, Uruk is opgericht, begin van de Hebreeuwse jaartelling (3761 BC) en de maan verscheen in een baan om de aarde met als gevolg dat we een gekantelde aardas kregen wat in seizoenen resulteerde. Deze grote veranderingen eren we vandaag de dag nog altijd in de vorm van de zonnecultus. Vereren we echt de zon? Of juist de gebeurtenis van een grote ‘verandering’?

Synchroon met deze introductie van seizoenen loopt de modificatie van de mens. Je weet nu waar ik naar toe wil:

Het DNA van de mens werd aangepast om de dienende eigenschappen die al aanwezig waren verder uit te buiten en tevens (naar mijn idee) is het ook alom aanwezige Archae gemanipuleerd/geactiveerd zodat de mens beïnvloedbaar werd. Het geweten werd geboren – > de zondeval van de mens – > beschreven in Gen-isis 3 2 2.

Ik hou deze gedachte vast totdat ik voor mezelf bewijzen heb dat het anders is. Helaas kom is meer en meer bevestigingen tegen dat het werkelijk zo is. Vooral in beeldhouwwerken in kathedralen of oude openbare gebouwen enz. Dat de Archaea gevoed wordt door een tussenlaag van mensen die een meester dienen is duidelijk. Deze tussenlaag wordt aangestuurd door de controle over de in het lichaam gevestigde en overheersende Archaea. Het lijkt zo onwaar maar er zijn vele Hollywood(kinder)films met een dergelijke grondgedachte. Echt ongelofelijk dat het in-your-face is en je ziet het niet. Tot je het eenmaal gezien hebt!  Tot mijn afschuw ben ik er afgelopen jaar achter gekomen welke rol de verering van Jeanne d’Arc speelt. Ik vroeg het me al lang af, ook waarom zij juist in Amerika zo’n prominente positie inneemt op geijkte plaatsen. Uiteindelijk heeft zij niets voor Amerika gedaan en dus moest er een andere reden zijn. Opvallend ook dat ze steeds aan de zijlijn van de as-van-het-kwaad in het stadsplan stond. Inmiddels weet ik vrijwel zeker dat ze symbool staat voor de aanwezigheid van kindernetwerken. Net als moeder Theresa.

Hopelijk geeft dit een voorzet naar je zoektocht van de oorsprong van het duister.

Niet alles is zo negatief als wat ik schets. Van oorsprong was het logisch dat er een Eubacteria (goed) en een Archaea (negatief) uitgezet werden, immers de aarde was de aangewezen plaats om ervaringen op te doen met goed en slecht. Dit was immers in de zielenwereld niet mogelijk waar alles licht/energie is. Het goede voelen we allemaal aanwezig in ons als we naar binnen keren, het negatieve moeten we niet al te negatief nemen. Dat er echter onvoorzien ingegrepen werd door een niet-mensen-lievend ruimtevolk geeft nu een ontspoorde samenleving tot gevolg met een haast ongeremde hunker naar angsten opwekken op velerlei manieren.

08-02-2020

Heel eenvoudig en bij lange na niet volledig maar in grote lijnen Genesis 3 2 2.

Overal op de site is een link traceerbaar naar het moment van bewustzijn en zijn uitwerking op de mens. Altijd onder invloed van de Archont/Demiurg die o.a. in de mens gehuisvest is. Deze Archont stuurt de Anunnaki maar ook de mens en dit is de gedachtenparasiet die we dienen te overwinnen. Deze strijd en overwinning kom je tegen in talloze symbolen, brandgeschilderde vensters, sagen, legenden, sprookjes, beeldhouwwerken, kunstwerken, muziek, poëzieen, horrorverhalen, vampierenpersonages, aliens enz. Onze hele maatschappelijke inrichting staat in het teken van deze strijd. Wat de overhand heeft is de donkere kant (lees invloed van de Archont) op alle denkbare vlakken in de maatschappij inclusief de goede-doelen-organisaties.

Wat Spitsfoto met 3 2 2 aan wil tonen is de dat op enig moment de goede en onwetende mens over gegaan is naar wetende mens. Vanaf dit moment werd hij dus beïnvloedbaar voor negativiteit, pressie en vooral doodsangst. Dit is tot vandaag de dag de voedingsbodem voor de Archont/Demiurg. Meteen ook is dit de link naar al het bloed wat ooit in grote getale gevloeid heeft zolang we aan geschiedschrijving doen. Om de nauwelijks denkende (maar steeds beter denkende) mens de dood in te sturen was niet veel voor nodig: Een motivator als zijnde overtuigende religies om haat aan te wakkeren door de verschillen uit te spelen. Het maakt niet uit wie, we creëren een vijand, vandaag de dag nog steeds actueel. (Je weet het: slim genoeg om te handelen maar niet slim genoeg om door te denken want dan zou ieder zien dat het ENIGE wat ALLE religies gemeen hebben is 3 2 2 – de val van de mens). Zonen van moeders worden zo op zonen van moeders af gestuurd om ze onder de meest gruwelijk mogelijke manieren af te slachten op het slachtveld van bedrog -lees oorlog.

 

De Archont huist ook in dieren, vandaar dat we predators kennen op onze aarde. Wel is het zo dat dieren desondanks (naar mijn mening) elkaar wel verslinden maar met respect. Bijvoorbeeld wanneer een leeuw een impala bij de keel grijpt lijkt het alsof hij wacht tot het leven er uit is en hij de geest tijd geeft om uit te treden, daarna begint hij van het vlees te eten als zijnde voedsel en ziet hij de impala niet meer als een dier. Ironisch genoeg worden offers door mensen ook vaak als een ‘dankoffer’ en met veel respect tijdens een ceremonie van het leven beroofd. Afhankelijk van de dienaar en meester verhouding worden er angsten  getemperd door verdoving of juist opgewekt.

 

Of het nu de vervolging van de Katharen is, heksenvervolging, slaven, holocaust, de praktijken van de mega slachthuizen, jachttaferelen op groot wild of de (kinder)offers sinds mensenheugenis; de bewijzen zijn er altijd al. Al eeuwen en langer. Ik probeer deze bewijzen aan de man te brengen! Zo krijgen deze ongelofelijke verhalen die veel te ver af staan van niet-wetenden wellicht een haast tastbare kant die ieder kan gaan herkennen. Als het zo ver is begrijpen we er meer van en kijken we misschien wel terug van ‘dit nooit meer’. Overduidelijk is dat er een intelligente macht achter zit met een hoge technologie. Mocht je hieraan twijfelen dan kijk alleen maar eens naar de eenvoudige opstellingen in bijvoorbeeld landschappen. Ik durf te stellen dat elke vorm van een belangrijke landmarker (terp, kerk, druïdetempel, kathedraal, stadsplannen bij oude en soms nieuwe steden), verbindingswegen, namen enz. met een reden op die plaats verrezen zijn. Niets is zomaar door ‘mensen’ en lukraak opgezet. Dus ofwel is er een intelligent bewustzijn in aanwezig tussen onze samenleving in/onder ons die ons mensen dit op hun wijze laat uitvoeren ofwel is er een groot plan van buitenaf. Ik denk dat er een groots plan bestaat waarop heel sluw ingehaakt is door intelligentie van buitenaf.

 

De 3 2 2 structuur is in 3 delen op te splitsen:

1) De meesters -ontvangers van de doodsangsten dmv bloedvloeien.

2) De dienaren – de gevestigde tussenlaag met de velen namen zoals Elite,  Cabal, 0,1% maar voor mij zijn ze 3 2 2 -web waarin alle lagen van een organigram      maar denkbaar zijn. Gecompartimenteerd en dat is de sterke kracht. Als ieder voor zich zwijgt overziet nooit iemand het grotere geheel.

3) De offers -Wij dus, de schapen, Goyim.

 

Het allermooiste is dat het systeem MOET gaan vallen (3e val???) immers ZIJ dienen een meester en WIJ zijn vrij. Dat is niet houdbaar, bestaat niet. Helaas hebben we de tijdspanne niet in de hand.

 

Wie-o-wie kan verklaren waarom een gekozen regering met gemeenschapsgeld raketten stuurt i.p.v. medicamenten t.b.v. gifgasaanvallen?

Alles om de vrede te bewaren.

Alles is juist andersom: bommen voor vrede, oorlog noemen we voortaan vredesmissie. Dit wordt algemeen geaccepteerd. Wanneer je dit zou omdraaien en vanaf NU alle vredesmissies oorlogen zou gaan noemen dan wordt je wereldbeeld drastisch anders. Het zou in verbeelding lijken dat we de vrede gaan verstoren en er juist oorlog gaan voeren. Maar dit is ook zo!!!!

Simpel plan maar o zo effectief:

– land van chaos voorzien (honger en droogte zijn een uitstekend pressiemiddel en werkt altijd)

– val van regering (op wat voor manier dan ook)

– juiste man op de juiste plaats plaatsen (puppet van de illustere wereld aan de leiding)

– wereldbank installeren

– infrastructuur aanleggen

– delf-en grondstoffen uitbuiten ten koste van de verslagen bevolking.

Waar geen delfstoffen (lees olie, edelmetalen) zijn kunnen we ook wat mee:

1) In vrijwel ongeciviliseerde landen: angst opwekken door bv jacht op groot wild, genocide, gevangenissen met martelpraktijken, voodoo, grote natuurrampen, kinderen- en  mensenhandel, drugshandel.

2) In geciviliseerde landen (westerse landen): angst opwekken mbv meer ontwikkelde technieken bv HAARP radiostraling, chemtrails, chemicalien in voedel, fosfor in drinkwater, lage toon trillingen in de nacht om slaap te verstoren, medicijnen, amalgaanvullingen, toevoegingen aan vaccinaties, ziektes uitzetten, niet natuurlijke behandeling van ziekten, vetzucht veroorzaken, suiker promoten, hormoonmedicijnen, sproeien van gewassen, eenzijdige media om depressiva te veroorzaken, computer- en tv schermen voor niet meteen opgemerkte info te sturen naar je onderbewuste. Tv- en internetcensuur, één persbureau dat door de VS wordt aangestuurd, belastingen (over jouw toegevoegde waarde van producten, grond, onroerend goed, drank, tabak, eten, warmte, auto, en niet te vergeten brandstoffen. De allerbelangrijkste want aardolie is letterlijk het smeermiddel van de westerse beschaving en nog altijd steeds verder uitdijend), accijnzen, pensioenen, verzekeringen, boetes, Best veel eigenlijk.

Betekenis van Slachtoffers:

Wiki:                   Een dier dat gedood wordt voor een godheid.

Iets of iemand die kwalijke gevolgen ondervindt/om het leven komt door een gebeurtenis.

Spitsfoto:          Offers welke worden afgeslacht.

Als je dit zo ziet kun je haast niets anders meer denken dat door geweld en pressie de reptielen gevoed worden met het bloed van de dienende mens.