Opmerkelijk:

14 januari 2021

Nu weet ik het zeker: Zij zijn uit op de totale controle over onze voedselvoorzieningen. Hieronder een foto ter ondersteuning van berichten dat er 192.000 arrestatiebevelen uitgevaardigd zouden zijn door patriots rondom president Trump.

Een snelle blik doet anders vermoeden: Deze verzin je, en is geen toevalskiekje waar het voor moet doorgaan. 

SunnySide – Zonverering

USDA – Ministerie van landbouw, opgerichte door Abraham Lincoln-fasces.

Deli – Del -> Dell -> Baal

Fresh meat – soldaten zorgen voor vers menselijk vlees op de slachtvelden. Dat is bekend.

Hekwerk – in het gouden logo van Salomon, Azazel, XX

Zwart-wit parkeerterrein – wederom een X van Salomon/Azazel.

Cookies? Militairen poseren voor een Supermarket?

Het leger gaat de kruideniersvoorzieningen aanpakken en reguleren. Eten op de bon. Je wilt de vergelijking niet maken maar wanneer was dit voor het laatst?

17 december 2020

De monolieten verrijzen nog altijd op verschillende plaatsen. De eerste werd gespot tijdens het schaapjestellen! (is er een overeenkomst met het vliegtuigscannen aan het begin van de eerste lock-down?).

Zou het inderdaad staan voor een begin van een nog onbekende bewustzijnsverandering bij mensen zoals in A Space Odessey? Zou het de lans van Sint Joris-St Michael- St Michiel (St Michielsgestel) kunnen verbeelden die ons verblind door reflectie van zonneschijn (Schijndel) en door de nieuwe bewustzijnsvorm, opgelegd door de vaccinaties (onder druk van het Corona-virus) ons aan het onderwerpen is? De zonnecultus van obelisk en zon doet zijn werk. De zwarte cultus was al eerder geland liet Stanley Kubrick zien in A Space Odessey met de introductie en instructies in wapen- en vleesgebruik.

17 november 2020

Het advies is nog altijd laat iedereen die thuis kan werken ook vanuit huis werken. Met andere gedachten: alle arbeid verricht door thuiswerk kan voor de primaire levensbehoeften geskipped worden. Thuis produceer je immers geen eten/warmte/drinken. Wat onderweg of op de weg overblijft is nodig om een land daadwerkelijk overeind te houden.

Isolatie door separatie op 1,5 m en vooral alle plezier bij de mensen ontnemen. Wat overblijft is werken, geen groepsvorming, geen ontmoetingen, ook internationaal niet. De gewillige mensen moeten weer onder controle komen en de rest is overbodig – zeker de andersdenkenden.

De C-maatregelen zijn een ultieme proef om te zien wat en wie er echt nodig zijn en wie/wat overbodig is. Om dit inzichtelijk te maken is niet zo moeilijk. Simpel gesteld: We maken een zgn. nulmeting dan weten we wie zich waar bevindt – > door op 1,5 m te separeren en vervolgens iedereen in te scannen. (dit is in maart 2020 gedaan door talloze vluchten met scanner boven Nederland – zie onder deze teksten. Wie nu niet beweegt werkt thuis en is niet noodzakelijk, wie actief is en veel beweging veroorzaakt is wel degelijk nodig voor het voortbestaan van de plannen. Als dan ook nog ‘braaf en dienend’ bent dan heb je voortbestaansrecht verworven. Je hebt waarde voor de elitaire laag. Zo maakt het de keuze wel eenvoudig wie je erbij wilt hebben als we naar de Georgia Guidestones 500.000.000 teruggaan.

3 november 2020

Door de technologische sprongen heeft de wereld opnieuw welvaart leren kennen. Het heeft de wereld kleiner laten worden en een globale kracht gebracht. De globale samenleving vervalt nu echter naar een individuele maatschappij. De nieuwe maatregelen van boodschapper M. Rutte dragen er toe bij dat het de komende tijd niet gezelliger op wordt. Hij lijkt zelf steeds kleiner te worden, net als wij. De globale samenleving verwordt via een lock down in omringende landen, grenzen dicht, separatie op 1,5 m, geen bezoek/contact meer naar een geïsoleerde medemens.

Stelling: Corona verkleind de wereld. Alleen samen houden we het virus (lees wij mensen) onder controle. Alles is immers andersom. Dus Corona verkleind de wereld door de beperkingen en zo hou je de wereld klein en beheersbaar!

18 oktober 2020

Nieuwe Coronamaatregelen zijn sinds 14 oktober van kracht. We krijgen het er wel onder! Tipgeving naar Menno Swart (luchtvaartjournalist ) was al op donderdag op 15 oktober. De ‘toevallige’ dag van:

De ‘Internationale Handenwasdag’ (Global Handwashing Day / Wereld Handenwasdag) is een initiatief van o.a UNICEF en wordt jaarlijks op 15 oktober gehouden.

De ‘Internationale Dag van het Handen Wassen’ wordt al sinds 2008 georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van handen wassen met zeep als middel om de verspreiding van ziektes en virussen tegen te gaan.

en

‘Dood van de Profeet Mohammed en het Martelaarschap van Imam Hassan’ door sjiieten jaarlijks herdacht op de achtentwintigste dag van de tweede islamitische maand.

Corona-Kroon-Ouroboros.

Onze koning vloog naar Athene en terug = Ourobouros

Koning = Corona

Athena = Monarchie van af 3500 BC, het jaartal van de oprichting van babylonië met beschermgod Marduk = drankendoder = zoon van Enki.

Er zijn nog maar 27 Constituties op dit moment op de wereld. Dat Nederland een belangrijke rol speelt is dus niet zo verwonderlijk.

Aangebracht op Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen en bevestigd op de Internationale dag voor de uitoeiing van armoede – UNICEF. Corona – ouroboros?

4 oktober 2020

Waar zijn zij mee bezig? Het streven naar het ultime? Een monidaal anstgevoel onder alle mensen?

Veel welles – nietes in de media. Dat is nu juist waar we gepland mee bezig moeten zijn. Goed gedaan dus. Vrijwel elke aanslag wordt voorafgegaan of is simultaan met een generale repetitie/oefening. Waar we voor moeten waken is dat dit C-fenomeen het voorafje is voor een grootschalige uitbraak met desastreuze gevolgen zoals vaak aangegeven is. Alle maatregelen die de mensen moeten inkaderen (denk aan 5G, nano-chips dmv vaccins, landschapsscans, digitale betaalverplichtingen, iphone met al zijn controlemogelijkheden enz.) geven een goed beeld wie wel en wie minder/niet gewenst is in de nieuwe situatie. Zelfs bij het ‘onafhankelijk’ en gratis WeMe moet je je adressenboek met contacten vrijgeven; ofwel je relatie/verbanden blootgeven. Big Brother is watching you. Het is duidelijk: wij moeten onder controle om daarna wederom stelselmatig uitgedund te worden. Waar kennen we dit van? De generatie die dit aan de de lijve ervaren hebben zijn zo ongeveer net niet meer oproepbaar als getuigen. De geschiedenis herhaald zich en de gelijkenissen zijn ronduit angstig.

Genetische experimenten om de databanken te vullen, angsten opwekken, economische crisis veroorzaken, demoniseren van een aangewezen groep mensen, bloed laten vloeien en uitdunnen. De zgn. grote bazen varen er wel bij, de bevolking lijdt.

Fenomenaal bedacht: Door het relatief onschuldige maar met disproportionele maatregelen (0,68 % van de mensen is mogelijk positief getest indien deze betrouwbaar zijn en daarvan is 0,2% mortaliteit) bevochten C-fenomeen is in een ogenblik duidelijk wie niet meer past in het huidige systeem en meteen zijn de relaties bekend en onder de aandacht, niemand ontkomt er aan. Zijn alle spionagefilms over de koude oorlog zo niet opgebouwd? Het toppunt is het complot over de complotaanhangers en Q-Anon. Dus wie niet past verdwijnt. Ook hier is een korte-, middellange- en lange termijnplanning voor. Denk aan geboorteplanning, langzaam vergiftigen van mensen (straling, pesticiden, GMO manipulatie, drinkwatertoevoegingen, chemtrails enz), ziekteverwekkers dmv vaccins toedienen of aanslagen/natuurrampen veroorzaken zoals bv bosbranden, aanslagen, tsunami’s, aardbevingen, oorlogen. Met dit in het achterhoofd moet je de geschiedenis nog maar eens doornemen. Alles met zijn eigen doel en nauwkeurig gepland op datum. Het virus is Corona genoemd, ofwel ourobouros en dus terugkerend, de vos/slang die in zijn eigen staart bijt. Logisch dat de golven terug blijven komen.

Bijna het ultime: een mondiaal angstgevoel bij bijna alle mensen.

25 September 2020

Wanneer wij mensen goed luisteren wordt de dreiging voor hen minder.
Als wij mensen nu eens het virus zouden zijn in de berichtgevingen! Dan lijkt het aardig te kloppen. Steeds meer mensen zien de werkelijkheid ipv de zgn. complotten. Alleen samen krijgen we de bevolking onder controle, en daar doe ik niet aan mee.

17 September 2020

Vanaf middernacht wordt het virus actief?! Het verloochend zijn herkomst niet van de vleermuis-vampier. Bondgenoten van Graaf Dracul regeren immers nog steeds de wereld.

2 September 2020

Chipbeïnvloeding hebben we eerder gezien bij bijvoorbeeld de Stint, Tesla, Boeing 737 Max, zelfrijdende busjes en nu ook bij mensen?

Microscopische beïnvloedbare chips worden als een medicijn gepresenteerd. Bill Gates baant de weg naar de humanoïde robots. Beïnvloeding en energievoorziening via het 5G-netwerk en je hebt controle voor het leven en over het leven.

26 juli 2020

Weer veel toevalligheden op deze bijzondere feestdag. Veel namen verwijzen naar oude Keltische offerfeesten. De feestdag van Sint (H)Anna, moeder Maria, moederdag, moeder van de kinderloze moeders. Corpus Christi. Day of the most Holy Body an Blood of Jesus Christ the Lord -Wiki. Reek Sunday ter ere van de patoonheilige Saint Patrick die de alle slangen (demonen in de vorm van zwarte vogels, zie ook de Olympische spelenceremonie van 2012 in London, uit Ierland verjaagd heeft met een zwarte bel. Het is ook de dag van Lugh (Romeins Mercurius en Apollo), de drie hoofdige god (=Janus?) met een bloeddorstiges magische speer die geen genoeg kon krijgen van slacht-offers maken. De onoverwinnelijke speer waar o.a. Hitler naar op zoek was? Die de bezitter ervan onoverwinnelijk maakte? De speer die levend en zo dorstig op zoek was naar levenssap.

Coronafenomeen, mind control?

Hoe kan het zijn dat wij allen en sinds tijden alles ok vinden? Dat in naam van de kerk alles maar dan ook alles met de mens uitgevreten mag worden. Katharen, kruistochten, heidenen, ketters, heksen, slaven, mensenarbeid, kinderarbeid en vandaag de dag Christenen. De inquisitie is springlevend! Knap werk. Eerst met harde hand maatregelen nemen ter bescherming van eigen het volk en later kleine beetjes teruggeven maar de grote maatregelen doorvoeren. Iedereen blij.

En net als vroeger, alles in het daglicht met publiek en de ketters (wakkeren) gaan aan de schandpaal of erger. De inquisitie (de overheid in opdracht van de kerk) gaat wederom vrijuit. De weegproef is het Corona van vandaag. Geloof je niet in de Coronareligie dan sta je er niet goed voor. Verdrinken of op je bezem wegwezen. Verdrinken doe je ook als je Corona hebt. Corona = zonnekrans = ourobouros. Toevallig een zonsverduistering met echte coronakrans op 21 juni 2020. Tevens is toen ook de Corona-uitbraak opgeheven. Toevallig ook de zonnewende op 21 juni,de zonverering Jonas, enz …

Drie delen van de Malleus Maleficarum – 15e eeuws handboek voor de heksenjacht.

Heksenhamer – (hamer van de boosdoeneressen)

Volgens de Heksenhamer is een heks een persoon die een verbond met de duivel heeft gesloten en daarmee Christus afwijst. Net als de Paus?

Deel I             List van de duivel die nog snel de wereld wil veroveren.  NWO

Deel II            Systematische vervolging.            

                        – Offeren van ongedoopte kinderen

                        – Eerstgeboren jongetjes martelen en beenderen koken

                        – Erfzonde doorgeven

                        – Het Boze oog- kwaad op afstand

                        – Blauwe plekken, gezwollen gezichten

                        – Abortus                                              … Stein familie debacle                

Deel III           Handboek voor rechters.

Ongeacht of er sprake is van ketterij, wordt iedereen door een inquisitoriale rechtbank berecht. Het werk kan echter gedelegeerd worden aan de         plaatselijke bisschop of burgerrechter.                                       Int. verdragen

De waterproef of vuurproef werd aangeprezen. Bron: Wiki

Denk nu eens na over de introductie, maatregelen en omgang met de mensen betreffende het Covid-19 virus en de uiteindelijke Nieuwe Normaal.

 https://www.spitsfoto.nl/portfolio/3-2-2-en-afleidingenen-ervan/6-6/                                                                                                                   

Is Corona de generale repetitie voor een een echt killervirus?

19 mei 2020 Ja, ik heb naar de persconferentie geluisterd en M. Rutte gaf de regels van versoepeling aan. Opvallend: hij neemt als uitgangspunt de nulsituatie van het begin van de uitbraak en en geeft de verruimingen aan -> iedereen is blij. Triest is dat er niet wordt uitgegaan van de nulsituatie juist voor de uitbraak. Het gevolg zou zijn -> niemand blij. Denk er eens over na en zie of jij er blij van wordt. 30 gasten maximaal in je horecazaak -niet meer inclusief maar exclusief medewerkers blij, blij!- en geen compensatieregeling meer. Welke horeca-ondernemer heeft een ondernemersplan met maximaal 30 bezoekers? De weekdagen zijn wel door te komen maar de weekends moet drukker om kostendekend te kunnen werken. M.a.w. er wordt nog steeds kapitaal afhandig gemaakt. Sportscholen is het wisselgeld in deze. Er wordt onderhandeld … RIVM-Covid grafieken zijn nagenoeg tot op de nullijn gedaald en je hoort ze niet meer; niet op TV en niet op de nieuwssites. Hun taak is volbracht.

In het recente verleden zijn er veel aanslagen geweest welke vooraf gegaan werden door een grote (militaire) soortgelijke oefening met een bijzondere naam vaak – raakvlakken met de daadwerkelijke aanslag en ook de getallensymboliek is duidelijk- waarna ‘toevalligerwijs’ op nagenoeg hetzelfde moment een aanslag werd gepleegd. Toevallig. Is het Coronafenomeen de generale voor een grote aanslag? Een killervirus die echt impact gaat hebben? Is dit de screening van wie/wat/waar gevoelige gebieden zijn bij een biologische aanslag? Zijn er daarom zoveel vliegtuigscans boven Nederland. Toevallig wordt het minder met het doven van de coronameldingen. Middels een RFID chip is het nog nauwkeuriger te bepalen icm de 30.000 lage orbit satellieten van Space-X en 5G. Veel vragen en veel toevalligheden. Zal nog eens goed naar M. Rutte luisteren met de Word of mouth in gedachte. https://www.youtube.com/watch?v=mZVqwcWg0-s

18 mei 2020

Het wordt steeds duidelijker. Meer regels, meer digitalisering voor controle, meer isolatie, meer eenzaamheid; tot aan de dood toe. Het ergste wat een individu kan overkomen aan het einde van zijn reis.

Onze regering (of kabinet om de koning te ontzien) legt dit ons op en wij schapen volgen weer gedwee. Totaal onwetend in deze materie. Stel jezelf vragen en ga op onderzoek uit naar antwoorden. Ze zullen je verrassen!

No more sheep.

Blauw bloed is een aparte leefgemeenschap hier op onze aardbol. Wij kruisen onder geen beding (afwijkingen vaak) met stamboomlijnen, blauw bloed doet niet anders; wereldwijd! Denk er eens over na; en het is niet alleen om het familiekapitaal veilig te stellen.

17 mei 2020 Een update van het coronafenomeen. Zoals eerder bekend is het coronafenomeen de aftrap van een nieuw religie. Minerva geeft een goede hint.

Minerva. Prominent in het zwart aanwezig op het witte Capitool in Washington D.C. Binnenin in het Library of Congres heeft ze ook een prominente aanwezigheid. Zonaanbidding, de Zwarte Zon Saturnus met de coronakrans.
Minerva = Pallas Athena (Gr.): is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid, van de menselijke geest en van de wijsheid.
Uil en een wapenuitrusting. Bliksem, uitvindster van al wat nuttig en aangenaam is voor het menselijk leven zoals de fluit.
19 maart en 19 juni een 5 daags feest. – Eerste dag als verering God van vrede en kunst
– Volgende vier dagen als Godin van de oorlog
– Godin van het Senaat en verstand.

Kijk wat we al kunnen afstrepen door het coronafenomeen.

Aan het begin van onze jaartelling met de introductie van de Rooms Katholieke kerk werd al marker het Colosseum in de hoofdstad Rome opgericht. Nu met de NWO het Europees Parlementsgebouw in Straatsburg? Er zijn veel overeenkomsten.

Zoals we bij het begin van onze jaartelling een onvolledig Collosseum bouwden op basis van squiring the circle, zou is er nu het Europees Parlement op basis van squiring the circle. Als je goed kijkt zie je de Segil van Azazel, de zondebok die de mensen alles bijbracht wat slecht was. Het meest verderfelijke symbool aller tijden!

Goed weggewerkt, maar wanneer je de volledige ellipse gebruikt van 170×130 m (en dus niet de facade als uitgangspunt neemt -volgens wiki 188×156 m- dan komt de squiring the circle precies uit. Passer – Winkelhaak – oneindig – Baphometverering. Ongelooflijk.

Bezorgd! Alles in perspectief.

Eigen leed is nog altijd het ergste leed maar de realiteitszin is nu soms even weg lijkt het. Wij zijn bezorgd over de niet schoongemaakte boodschappendivider op de loopband bij de buurtsuper (of je hebt het gewoon niet in de gaten, kan ook…) maar wat een futiliteit vergeleken met een burgeroorlog in bijvoorbeeld midden Africa of Yemen, gevangenisschepen in Mozambique, Yulin festival, menselijke arbeid uitbuiten, dierproeven en in ook wetenschappelijke proeven op mensen in de proeftuinen van midden Africa, westerse slachthuispraktijken, aboruts, batterijen laten klieven door kinderen op de vuilnishopen in Brazilë, drugskartels die voor de overheid (o.a.CIA) werken, vluchtelingen niet of twijfelachtig helpen. Moet ik doorgaan? Zoals wij wel eens beschamend neerzien op de armoedeklasse in de equatoriale gebieden zo wordt ook op ons neergezien door de nog machtige 3 2 2 webgenoten maar dan niet beschamend, juist door hen worden de plannen vooraf kenbaar gemaakt. De enige voorwaarde om alles wat slecht is uit te halen met de mens. De mens die van nature het goede in zich heeft en juist dat maakt hem beïnvloedbaar.

We kleven massaal aan de TV om de nieuwe Coronamaatregelen mee uit te kunnen rollen ipv zelf na te denken. Het lijkt wel of we als mensheid degenereren wat betreft bewustzijn. Immers, alles wat de computer voor je kan doen, daar hoef je zelf niet meer over na te denken en opgelegde regelgeving zonder gedegen motivatie volg je gewoon op.

Regeringen redden geen mensen. Mensen redden mensen.


Wat een dappere man. Een Nationale feestdag, bevrijdingsdag, ondermijnen. We vieren immers de bevrijding van de Duitse bezetting van Nederland in 1945.
Wiki: Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. In 2020 staat de viering in het teken van ’75 jaar Vrijheid’.

Hopelijk zet het het velen aan het denken.

25 april 2020 Duivels kramp rond asieldossier, een helletocht bij emigratie, duivelse dilemma’s voor Rutte tijdens de coronacrisis. Andere gebruikte woorden in de speech: zuur, virus kan overspringen, zielsgraag, in mijn hoofd, opflikkeren virus, AGONY (doodsangst, ondraaglijke pijn), virus heeft geen emotie, 3 ankers. Een groot Hel-gehalte voor een zonnevirus.

https://www.spitsfoto.nl/portfolio/3-2-2-en-afleidingenen-ervan/6-6/

19 april 2020 Geboorte van Zazel.

Met het Orthodoxe Paasfeest, het feest van de verrijzenis is de komst van Zazel bekend gemaakt in Kenia. Een Zezel geboren in het land waar het bewijs van onze oudste voorouders gevonden is. En dit net met het Orthodoxe Paasfeest, feest van de verrijzenis!

https://www.spitsfoto.nl/portfolio/films/indiana-jones/

15 april 2020 Een nieuwe wereld met een natuurlijke orde.

Ik kreeg een link door: https://www.facebook.com/RamonWalter11/videos/1459633540883836

Zeer de moeite moeite waard om te kijken. Mooi en weerzinwekkend tegelijk. Wat mij opvalt zijn de laatste tonen in de achtergrondmuziek die niet van Mike Oldfied zijn zoals de in de openingsceremonie maar van Vangelis. Zeer subtiel en net iets anders maar herkenbaar. Uit dezelfde tijdsperiode met als titel Chariots of fire. Strijdwagen van het vuur. De film Chariots of fire is in 1981 al geproduceerd door Dodi Fayed, partner van Lady Dia met wie hij in Parijs – Par Isis ‘verongelukt’ is. Hoe subtiel samengebracht. Mocht je nog twijfelen over de uitleg van de openingsceremonie dan is het nu wel duidelijk. Kijk ook eens naar de sluitingsceremonie. Nog angstwekkender! In wat voor een wereld leven wij ons leven? Of laten wij ons leven! Samen komen we verder. In de geschiedenis ligt onze toekomst. Open your eyes and you will see. Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: Matthew 7:7 Prachtig.

Ik begrijp het dan ook niet: waarom zo iets moois voor zo een slechte doeleinden gebruiken? Deze bel is niet het begin van een Nieuwe Wereld Orde maar het begin van een Nieuwe Wereld met een natuurlijke orde.

Een Simpele Gedachte; Let there be love.

12 april 2020 – Eerste Paasdag – Pesach

Tweede paasdag is de opstanding van de Heer, 3 dagen na de kruisiging op vrijdag. Moeilijk te bevatten omdat het elk jaar anders op de kalender is; duidelijk is dan juist dat het zon/maan verering is en weinig te maken heeft met de huidige kalender. Na de opstanding is Jezus 40 dagen bij zijn apostelen om zijn leer door te geven, tot Hemelvaart. Dan gaat hij over. 10 dagen tot Pinksteren – Pinksteren; het neerdalen van de Heilige geest over de wereld in de mens; het begin van de christelijke kerk (Concilie van Nicea in 325 AD). Ofwel vanaf dat moment regeert de christelijke kerk. Opgezet om de arbeiders gewillig te houden zodat de kroon belasting kan innen. Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm … Nu weten we waarom dit het belangrijkste event is in het Liturgische jaar.

5 april 2020

In het landelijk nieuws werd op 3/4 duidelijk dat de vliegtuigen de grondbewegingen van de mensen in kaart bracht. Of er toch niet te veel beweging was tijdens het huisarrest!

De kleinere vliegtuigen blijven vliegen trekken track na track, opnamen na opnamen. Gisteren boven ons huis tot 3 x maal op lage hoogte een passage. In Drunen wordt even snel een 5G zender aangebracht. Geen tijd op het op te ruimen zeker.

Een stukje uit WIKI. Lezen we hier een artikel uit 1949 of over de Corona Crisis 70 jaar later?

1984 – George Orwell

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.”

Het gaat erom dat de Partij kan zeggen dat twee plus twee vijf is, en dat de gehele geschiedenis in de archieven veranderd wordt, alsof ze nooit anders geweest is. Met andere woorden: twee plus twee is niet vier, of drie, of zes, maar wat de Partij zegt dat het is. Een paar partijslogans uit het boek zijn:

  • Oorlog is vrede (war is peace)
  • Vrijheid is slavernij (freedom is slavery)
  • Onwetendheid is kracht (ignorance is strength)

Niemand heeft Grote Broer ooit gezien, dus hij bestaat niet eens. Grote Broer is slechts het masker waarachter de Partij zich aan de wereld wenst te tonen.

De Partij predikt een minachting voor het proletariaat, dat 85% van de bevolking omvat. In haar ogen zijn het wezens van een lagere orde die onder de knoet moeten gehouden worden.

Het Ministerie van Vrede gaat over oorlog voeren. De oorlog is eigenlijk een zuiver binnenlandse aangelegenheid. Ze wordt door de heersende klasse gevoerd tegen de eigen onderdanen. Het doel van de oorlog is niet land te veroveren, maar de structuur van de samenleving intact te houden. Oorlog helpt mee om de speciale sfeer te handhaven die elke totalitaire maatschappij nodig heeft. De toename van de welvaart dreigde de hiërarchie te vernietigen. Het doel is de vooruitgang tot stilstand te brengen. De grote massa moet afgestompt blijven door armoede en mag zich niet ontwikkelen en zelfstandig leren denken. Een totalitaire maatschappij is alleen mogelijk op basis van armoede en onwetendheid. De enige manier om dat te bereiken was in de praktijk de aanhoudende staat van oorlog. In die omstandigheden lijkt het afstaan van de macht aan een kleine kaste de natuurlijkste en onvermijdelijke voorwaarde voor overleving.

In alle landen heerst een voortdurende en universele oorlogshysterie. De maatschappelijke sfeer is die van een belegerde stad. De heersende geestestoestand is gecontroleerde waanzin. Geen emotie is zuiver, omdat alles vermengd is met vrees, haat en pijn. Er bestaan geen waardige emoties in Oceanië. Een mens leert er om nooit emoties te tonen, want de Denkpolitie bestudeert de gelaatsuitdrukkingen, gebaren en stembuigingen tot in de kleinste bijzonderheden.

Dubbeldenk: Opzettelijke leugens vertellen terwijl men er oprecht in gelooft, elk feit dat hinderlijk geworden is vergeten, om het vervolgens, als het weer nodig is, uit de vergetelheid terug te roepen zolang dat nodig is, het bestaan van een objectieve werkelijkheid ontkennen en steeds rekening houden met de werkelijkheid die men ontkent. Het is een enorm systeem van mentaal bedrog. Domheid is even noodzakelijk als intelligentie, en even moeilijk te bereiken.

25/03/2020 Als met Pasen de mensen weer bij elkaar mogen komen om de verrijzenis van Jezus – De zon – te mogen vieren dan is dat de overwinning op de ouroboros (Corona) van de zwarte zon. Met Hemelvaart is het virus gedoofd. Precies wat ik dacht maar toch mis ik nog iets. Maar wat?

Ja, en dan te bedenken dat alles andersom is! Corona gebruiken voor het scannen van mensen!

Een klein overzicht hoe er momenteel gemonitord wordt.

       

Natuurlijk zijn het foto-vliegtuigen. Dat is verreweg de gemakkelijkste afleiding; iedereen zijn antwoord en geloofwaardig, kastelenweer dus fotograferen, toch?!

Afleiding en misleiding zijn nog altijd machtige wapens en zijn van alle tijden.

Wat nu als er een andere agenda dient? Je schaft vooraf kisten aan, laat ze spuiten in de gewenste leuren en richt ze in. Sommige van de kisten hebben zeer geavanceerde apparatuur en zeer opvallende logo’s.

De tracks liggen plm 285 m uit elkaar, zeer rechte lijnen en de vlieghoogte is zo gering dat je zeer beperkt opnamen van het landschap kunt maken. Wanneer je een groothoeklens gebruikt heb je veel vertekening in perspectief (je observeert objecten vooral van de zijkant ipv de bovenkant)  en dit lijkt onwenselijk. Bij en normaal- of teleopnamen krijg je een mooie detailfoto maar die is wel zeer gering op een hoogte van 915 ft (+/-300 m) en moet je er veel monteren. Het nemen van luchtmonsters lijkt met ook uitgesloten op zoveel tracks en zo dicht naast elkaar, de wind zou te veel verstoren. Zou het Lidar opnamen kunnen zijn?

Er lijkt een nadruk op regio Uden te liggen en Breda-Tilburg. Toevallig met de coronahaarden?

Is het om bevolking te monitoren? Dan zou er juist ook ’s nachts gevlogen worden als iedereen standvastig is, maar afgelopen nacht om 01,30 uur waren er geen vliegtuigen actief in het Nederlandse  luchtruim volgens de app of zijn ze niet aangemeld op de radar?

Om te sprayen lijken de vliegtuigen me te klein en zeker om continue van 09,30 uur tot 17,00 uur (zonder heen- en terugvlucht) in de lucht te verblijven.

Maar wat dan wel? Het zou kunnen dat er een beeld gevormd moet worden om vervolgplannen te maken obv van de huidige situatie. Wat er nu gescand wordt weet ik niet, wel weet ik dat lesvluchten vanaf kleinere vliegvelden ivm Corona niet mogen doorgaan, deze vluchten wel.

Eerder las ik ook dat er corona’s rondom de zon gezien waren na het sprayen en dat er een wolkendek verschijnt. Dit was hier niet het geval

Denemarken gaat vaccineren voor Corona verplichten middels een noodwet als voorloper binnen de EU.

Veel onduidelijkheden maar het komt een keer bovenwater waarvoor dit gedaan wordt.

 

24/03/2020 Trump Twittert dat met op Paaszondag de kerken vol moeten zitten met mensen. Easter is a very special day for him. Packed churches all over the country. The timeline is right. It gives us more time on what we’re doing.

Rondom 2 2 3 het donkerste punt. Toevallig ook nieuwe maan – donkere maan, daarna verbetering met een einde rond verrijzenisfeest Pasen.

De corona van de zon. De duisternis is even groot/lang als het licht. Na de zonnewende op 21-22   03.  De dag is even lang als de nacht. Hierna worden de dagen langer en wint de zon over de nacht.  Na deze verduistering verrijst de zon weer. Jezus – de zon – verrijst in de lente en dat vieren we met Pasen.

Een virus wat Corona genaamd is! Duidelijk; donker, donker en op 21/22 maart het donkerst, daarna wordt het lichter met een verrijzenis na Pasen (dit jaar 12 april 2020). Precies de 30 dagen van de Lock-down.

15/2/2020 De avondklok komt er aan!

Spanje dicht (militairen worden ingezet voor handhaving straatverbod), België dicht, basisschool onderwijs gaat gewoon door want anders moeten met de kinderen ook de ouders thuis blijven en dat kan niet, werkende klasse moet ook gewoon werken, dienstverlening ook. Tot 100 gasten mogen evenementen doorgang hebben daarboven niet meer. Niet dat het virus kan tellen maar het is nu eenmaal zo. In België is de horeca tot minimaal 30 maart gesloten.

Maar nog altijd is het enige advies om goed de handen te wassen en contacten te vermijden. Opmerkelijk.

12/03/2020 Trump geeft aan dat de VS voor Europese reizigers op slot gaat met ingang van vrijdag 12/03 op  13/03 en dat voor 30 dagen. Ja hoor, precies dan is het Pasen! De verrijzenis van de zon en alles wordt weer vrij snel normaal daarna.

09/03/2020 Het zonnevirus Corona gaat zijn zwartste periode in richting de zonnesolstice 22-3, daarna komt de verrijzenis van de zon wat we vieren met Pasen. Dan zijn we er doorheen en wint de witte zon op de verduisterde zwarte zon.

Frappant is wel dat de oorlog Oost-West niet meer speelt maar verschoven is van naar Noord-Zuid volgens de huidige geschiedschrijving. Dit virus laat echter weer zien dat het spel weer Oost-West gekeerd is.

Ja hoor, de olie geeft zijn prijs weer.

De VS verkocht recent nog voor $ 300.000.000.000 aan wapens aan Saudi Arabie. Zouden ze nu Osama Bin Salman laten vallen? Nee hoor, echt niet. Hij kon al een potje of 500 breken in Las Vegas tijdens de shooting! Een journalist minder is ook geen probleem, vrouwen ontvoeren, potentiële belagers die familie zijn uit de weg ruimen? Geen probleem. Of wel een probleem nu met de reactie van Rusland. Die dumpen de olieprijzen en voeren de productie op en zo verdwijnt voor de oligarch snel zijn monopoliestatus.

Autorijles met handschoenen aan, handdoeken bij tenniswedstrijden mogen niet doorgegeven worden, geen handen meer geven (Moslima deed dit al niet), grotere en kleinere evenementen wordt aanbevolen niet door te laten gaan, advies om bij een kuch thuis van het werk te blijven. Wat is de volgende stap: contant geld niet meer aannemen! De overheid zegt geen idee te hebben hoe het virus zich verspreid maar wel zijn er veel aanbevelingen, vooral om thuis te blijven. De virus komt van de vleermuis via de honden op de mens over, maar honden zijn uitgesloten van deelname in het virusbeleid lijkt het. Vreemd.

Nepnieuws? ‘Illegale’ mondkapjeshandel opdoeken terwijl de hele wereld in crisis is? En dat heeft dan ook nog nieuwswaarde gezien het op nu.nl gepubliceerde filmpje!

Het magazine Wetenschap in beeld – nr 12 2019, uitgekomen op 11 november 2019. Van het ‘echte’ virus wat een epidemie veroorzaakt wordt pas vanaf 12 december 2019 melding gemaakt volgens het RIVM en WIKI. Een vooruitziende blik of deel van een stappenplan? Het wordt in eerste instantie via een vampier (bloed regeert nu eenmaal de wereld) op de mens overgebracht.

Een virus heeft vocht nodig en voor activatie ook straling. Koude is geen optimale omstandigheid.

Laten we nu net een druilerige, grijze, winter hebben met elke dag regen of in ieder geval een hoge relatieve luchtvochtigheid en temperaturen boven het vriespunt. Al maanden. Veel bomen zijn gekapt en geen blaadjes aan de bomen nu ter belemmering van de straling. Woehaaa, zou het gedirigeerd zijn vanuit het militaire BSL-4 biolab in Wuhan? De naam is Corona. Deze is het mooist te zien tijdens een zonne-eclipse – een verduisterde zonneschijf met een heldere ring/ouroboros -> met de komst van de zon lost het vanzelf op. Het treft voornamelijk ouderen, jongeren, zwakkeren en zieke mensen, oftewel de werkende mensen worden niet getroffen. Economisch wel, en wel wereldwijd. China en Rusland die geen petrodollars meer afrekenen voor olie. De handelsoorlog van de VS had nog niet voldoende impact. Het land van de rijzende zon wordt het hardst geraakt.

Logisch stappenplan. Chaos maar geen paniek en zo meteen de helpende hand van de overheid. In het groot en in het klein. Zo was het ook bij de bijna-omvallende-bouwsector. De overheid die de regels verzint schoot te hulp want anders waren er al velen omgevallen … Gelukkig, er is weer meer ‘vertrouwen’ in de overheid. Een beetje doorzichtig is het wel.

 

Erg omstreden branden in oosten van Australië en net de prehistorische boom uit de Slangendenfamilie wordt gered. Zie de gelijkenis met een deel van het sterrenbeeld Slangendrager – De kop van de slang-Serpens Caput. Voor gelijkenis zie ook Kris & Lisanne hieronder.

  

 

Vermist op 10 december 2019.

Opvallend zijn de namen in deze situatie: Hercules militair vliegtuig, Drake passage waar de vermissing is, hij was onderweg

via de Hoorn naar King George (drakentemmer)Island – Station Bellinghausen (Bell-Baal), Rothschild Island.

Er was geen noodoproep en het Emergency Positioning System werkte niet op dat moment, er was nog brandstofreserve voor 7,5 uur.

 

 

18 jaar lang werd ons een ‘complot’ voorgehouden, nu blijkt anders …

 

Kris Kremers (21) en Lisanne Froon (22).

Link: Verdwenen in Panama
Vermist op 1 april 2014, Nieuwe maan,  Panama. Opvallend: 33 botresten zijn gevonden op 14 juni, gebleekt maar niet aangevreten??, The Daily Beast is de enige die de foto’s vande telefoons gezien heeft?? 11 april was het laatste telefoonsignaal, kloof is 666 0 ft breed. Hun aankomst/vrijwilligerswerk had een vreemde start. De taxichauffeur die ze afzette is onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De kledingstukken en rugtas werden netjes gevouwen en ver weg gevonden aan de rivier de Serpent. Het track Sendero El Pianista (de pianospeler) van 4,5 km (zwart/wit) kon je normaal niet op verdwalen. Onderzoek komt (moedwillig?) langzaam op gang. 3 koppig Nederlands zoekteam heet Pan!
Geen afgerond onderzoek met veel speculaties. Don’t shoot the pianoplayer.

Snel komt er een denkrichting orgaantransplantaties  maar dit is niet bewezen. Foto 509 kon wel eens een clou bevatten, maar deze is opmerkelijk gewist en niet terug te vinden met recovery software wordt gezegd!

Zie voor meer info op deze site: Kris & Lisanne

 

Congo, het aids-testgebied van België. Coltan, uranium, goud, zilver. Allemaal voorradig en toch het armste land van Zuid-Afrika.

Opvallend worden 16 en 2 genoemd. dit hebben we meer gezien (o.a. bij James Bond)

216 = 6 * 6 * 6 – >  6 6 6   Getal van het beest en 23 20 – > 3 2 2  Skull & Bones

2 3 – > 2/3 = 0, 666…….

 

Heksenjacht, een moderne variant.

Wiki Kids zegt er het volgende over:

Een vreemd verschijnsel, ook wel tether genaamd, komt o.a. op foto’s van de Apollo missie bij het American Museum of National Historie (NY), tussen het poolicht, the Patriot movie, eigen opnamen, boeken, youtube tether incident – STS-75, 25 februari 1996.

Hanged Man is van alle tijden. Verrader of zelfopoffering.

Let op de opmerkelijke, onnatuurlijke houding van een been. Het is bewust zo gecreërd.

Hanged man op de Tarrotkaart van het Illuminatiespel, 9/11 Falling man 2001, USS soldier in Mogadishu 1993, Brunhilda 613 AD, Pelikaan die zijn jongen met zijn bloed voedt.

Apeldoorn. Er gebeurt daar nogal wat. Een machtsymbool voor ons koningshuis, zonaanbidding, vuur/verbrande aarde en

down the rabbit hole. Een transparant kunstwerk ter nagedachtenis.

 

911 Museum

 

X (chi in Grieks)= 6,  X ->Orion constellatie

Varkenspest in China

Wij vieren 75 jaar vrijheid op d-d ay

6-6 -2019

 

2 zijraketten, 3 minuten, 23 verdiepingen en een goede bondgenoot van Saudi Arabie

De VS verkochten recent nog voor $300,000,000,000 aan wapens aan Saudi Arabie.

Koning Boudewijn in het nieuws.

(Ter vergelijk  wordt Prins Bernhard ook genoemd)

 

Is Peter R. de Vries bijgelovig geworden of zijn het duistere machten?

Hoeveel satellieten hebben we al die ons tracken?

 

Zelfs bij de MH-17 komt 3 2 2 naar voren

 

 

                                                                     32 2

 

Moloch, een zeer bijzonder woord. Zoek maar eens op. Dit wordt hier gebruikt om de centraal aangestuurde en zeer overbelaste politieorganisatie mee aan te duiden die groot en moeilijk bestuurbaar is en ten tweede het niet in de greep hebben van de burgemeester hoe de politie in te zetten volgens Ybo Buruma-raadsheer Hoge Raad op Nieuwsuur NOS-NTR 12 november 2018. Zoek nu nog eens Moloch op.

   

De gebrandmerkte hand van Jonathan Walker

(Hij hielp 7 ontsnapte slaven in 1844 en werd hiervoor gebrandmerkt).

SS – Slave Stealer. De SS in WW-II deden niet anders!

Synagogue of Satan in Openbaringen 2:14 en 3:14.

Secret Satanisme – Black Magick en Judaisme – Babylonische Talmoedisme.

Merk op dat de meeste afbeeldingen opzettelijk in spiegelbeeld afgebeeld zijn.

 

Battery 2 2 3. Juist deze is toegevoegd aan het Nationaal Register van Historische plaatsen.

Red Arrows Hawk Jet XX322

Opmerkelijke actie. Jouw naam invullen en de zoekmachine geeft aan waar jou naam op de staart staat van het jachtvliegtuig. Symbolische controle van 322?

XX322 – Rode pijl

Hoe is dit mogelijk? 1 km te hard gereden op de snelweg en meteen zou de jaarspaarrente  van € 200.000 weg zijn aan boete. Dit is dan wel inclusief 45% administratiekosten.

 

De meest onschuldige vorm van spray, of juist voor de misleidende vorm?

Actueel: De oorzaak werd toen nog duidelijker gecommuniceerd vandaag de dag! De gevolgen kennen we.

Op de Noordpool waargenomen. 

  

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Een detail van de toegangsdeur van de belastingdienst uit Munchen.

Een afbeelding van een Melusine of Sireen? Zou het betekenen dat de werkende mensen niets mogen weten wat er zich achter de gesloten deuren afspeelt op Saturnusdag? Wanneer we de naakte waarheid zien blijkt het een serpent te zijn die de angsten opneemt van de slachtoffers.

Hieronder de B-36 ‘Peacemaker‘. Mooie naam voor de in 1949 grootste strategische bommenwerper die als eerste nucleaire bommen kon transporten.

 

 

Wat voor zin heeft het om de triomftocht visueel te manipuleren zodat het een indrukwekkend beeld wordt? Voor de originele opname klik hier: Linz

   

Hier zijn enkele stil-beelden uit de originele film en zie hoe hoe de huidige gepubliceerde foto bewerkt is een combinatie van meerdere stil-beelden. Let op het perspectief van de volgauto, hoogte van de hand van het saneren, het brengen van de groet bij het publiek op de eerste verdieping en straat, de afstanden in verhouding tot de gebouwen en vergelijk ook hoe de auto in de tijdspanne ten opzichte van de achtergrond. Ook is het kenteken wel erg duidelijk gemaakt: 322

De huidige foto zoals gepubliceerd na bewerking

 

 

Engelse 20 pound. Ondertekend door Salmon en dat geeft te denken. Hij belooft de toonder van dit biljet op verzoek de som van twintig pound. Maar wat wordt bedoeld met de som van? De som van wat??????? Ooit goud, eventueel nog zwart goud – olie en nu wapens. Een serieuze cantering van grondstoffen, grondstoffen die iedereen toebehoren en die niemand zich zou mogen toeeigenen, inclusief het dieren- en mineralenrijk, naar bewerkt product. Moderne slavenarbeid. Geld = arbeidstijd, afgenomen ontwikkelingstijd en met meer of iets minder pressie opgelegde werktijd.

Een wel heel erg vlakke regenboog.

Een kleurenspoor in een chemspoor.

Erg toepasselijk: Moneymakers als plantenbak vulling bij de Rabobank.

Hier kun je geld lenen wat er niet is. Je neemt er de volle verantwoordelijkheid voor en geeft er rente voor terug. Dat is pas making money.

De bank heeft niets en doet niets. Jij leent wat er niet is, tenminste alleen op papier. Jij werkt onvermoeibaar deels voor jezelf, deels voor de overheid en deels voor je zogenaamde schuld. Schuld van wat eigenlijk? Schuld van een stuk papier met inkt? Schuld waarover je interest afdraagt. De interest is arbeid die je voor de bank verricht. Je werkt dus ook deels voor de bank. De bank neemt dus ook een deel van je tijd weg.

Zo ook de verzekeringen, farmacie, belasting in de vorm van BTW (belasting over jouw toegevoegde waarde aan het product), accijnzen, BPM, onroerend goedbelasting, rioolbelasting (ook al laat je het water natuurlijk bezinken), erfbelasting (helemaal vreemd: je koopt een kavel -> belasting, je bouwt met materiaal en arbeid -> belasting, je verzekerd, onderhoudt -> belasting, je woont er ->belasting, als je hypotheek (deels)afgelost is en je laat het het na aan je (klein)kinderen -> nog veel meer belasting. Als je dan ook nog voor de gezelligheid een hond in huis haalt -> je snapt het al: BELASTING

Wanneer je ook nog een auto voor de deur hebt betaal je ondermeer wegenbelasting. Prima want de wegen dienen ook onderhouden en aangelegd te worden. Wanneer je onderweg bent en besluit te stoppen met rijden en van de weg af gaat – parkeren – dan betaal je nog extra: parkeerbelasting. Dus extra belasting om NIET te rijden. Indien je te laat bent of je parkeergeld niet betaald hebt krijg je een naheffing over het NIET rijden. Wie het snapt mag het zeggen.

Zonsondergang in maart om 20,00 uur ‘s avonds in het zuiden (180 graden)?

Vertikale regenboogeffecten.

Een stilbeeld uit een NOS filmpje over een uitbarsting van de vulkaan Popocatepetl. Het zou je verbazen hoe vaak dergelijke objecten voorkomen op filmfragmenten. Ze zijn ongelofelijk snel en vallen daarom bijna niet op.

 

 

 

The Patriot. Onafhankelijkheidsoorlog, burgeroorlog, tevens de invoering van de dollar.

MH370

 

 

 

322 Reindeer Killed

322 – > Een boodschap of is er echt tot 322 geteld?

322 – > Een boodschap of is er echt tot 322 geteld?