elke maandag is hier een uitgiftepunt voor voedselverstrekking voor minderbedeelden. Aan het eind van de maand is het er een stuk drukker en komen er zelfs mensen in kostuum in de rij staan voor een free meal. Een particulier initiatief wat je vaker tegenkomt en wat niet vanuit de overheid ondersteund wordt.
elke maandag is hier een uitgiftepunt voor voedselverstrekking voor minderbedeelden. Aan het eind van de maand is het er een stuk drukker en komen er zelfs mensen in kostuum in de rij staan voor een free meal. Een particulier initiatief wat je vaker tegenkomt en wat niet vanuit de overheid ondersteund wordt.
De as van het kwaad. Opgelijnd naar de oorspronkelijke North Pole.
De as van het kwaad. Opgelijnd naar de oorspronkelijke North Pole.
Opgelijnd met de oorspronkelijke North Pole. Dus voor de kanteling van de aarde. Een verwijzing naar een belangrijke gebeurtenis van de aarde.
Opgelijnd met de oorspronkelijke North Pole. Dus voor de kanteling van de aarde. Een verwijzing naar een belangrijke gebeurtenis van de aarde.
Boaz, Jachin, oog van Horus, zon, schietlood, passeer, winkelhaak.
Boaz, Jachin, oog van Horus, zon, schietlood, passeer, winkelhaak.
Passer, winkelhaak, zwart-wit schaakbord, trap, maan, doodskist, Pythagoras, brandende kaars, doodshoofd met kruiselingse botten - > 3 2 2
Passer, winkelhaak, zwart-wit schaakbord, trap, maan, doodskist, Pythagoras, brandende kaars, doodshoofd met kruiselingse botten - > 3 2 2
Government of the people. Naam van het kunstwerk tussen de Gemeentelijke dienst, stadhuis en Freemason temple in. Omgeven door daklozen en rijke gebouwen.
Government of the people. Naam van het kunstwerk tussen de Gemeentelijke dienst, stadhuis en Freemason temple in. Omgeven door daklozen en rijke gebouwen.
De zuilen van Hercules. Toegangspoort van Atlantis naar de Oost.
De zuilen van Hercules. Toegangspoort van Atlantis naar de Oost.
Lauwerkrans als ouroboros met de fascistische fasces op de zuilen.
Lauwerkrans als ouroboros met de fascistische fasces op de zuilen.
Abraham Lincoln met de Fasces. Op dezelfde as.
His eyes are turned towards heaven, asking the Almighty his approval for the Emancipation Proclamation.
Abraham Lincoln met de Fasces. Op dezelfde as.
His eyes are turned towards heaven, asking the Almighty his approval for the Emancipation Proclamation.
Ook de gevallen helden van 1917-1918 worden herdacht op de as.
Ook de gevallen helden van 1917-1918 worden herdacht op de as.
Zeus eet het hart van Bacchus (Romeins), Dionusus (Grieks). Companion of Pan.
God van de onderwereld, Hades.
Zeus eet het hart van Bacchus (Romeins), Dionusus (Grieks). Companion of Pan.
God van de onderwereld, Hades.
Philadelphia museum of art.
Let op de slang en uil.
Philadelphia museum of art.
Let op de slang en uil.
Een knieval voor het kruis.
Een knieval voor het kruis.
Hellehond op het plein van Museum of Art.
Hellehond op het plein van Museum of Art.
Enkele details: slangen, reptielen, drietand ...
Een fontijn vol symboliek voor het Museum of Art.
Enkele details: slangen, reptielen, drietand ...
Een fontijn vol symboliek voor het Museum of Art.
The Thinker. Boven aan The Gates of Hell. Gebaseerd op The Inferno van Dante.
Christus op de koude steen!
The Thinker. Boven aan The Gates of Hell. Gebaseerd op The Inferno van Dante.
Christus op de koude steen!
Christus op de koude steen. Symbool voor de leidende mensheid.
Christus op de koude steen. Symbool voor de leidende mensheid.
Rodin, The Gates of Hell. Ook op de as van het kwaad.
Rodin, The Gates of Hell. Ook op de as van het kwaad.
Geesten van de onderwereld; dood, slaap, bewusteloos.
Geesten van de onderwereld; dood, slaap, bewusteloos.
Lemon Hill op de Lion Head. Nog steeds op de as.
Lemon Hill op de Lion Head. Nog steeds op de as.
The church of Latter-Day Saints.
De trompetten op de as.
The church of Latter-Day Saints.
De trompetten op de as.
Werkelijk ongehoord veel daklozen voor de Gemeentelijke Dienst. Dag en nacht.
Werkelijk ongehoord veel daklozen voor de Gemeentelijke Dienst. Dag en nacht.
Major General John Fulton Reynold, een van de founding fathers.
Ook op de as van het kwaad voor het stadhuis.
Major General John Fulton Reynold, een van de founding fathers.
Ook op de as van het kwaad voor het stadhuis.
Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans. In Frankrijk, UK en VS wordt zij verheven. Ze blijkt niet zo armlastig te zijn geweest, ze was van adelijke komaf: ze was de dochter van koningin Isabella en Louis d'Orleans, de broer van de koning. Ze trouwde met Robert des Armoises. Er lopen lijnen naar Chateau Amerois (Mother of Darness) nabij Bouillon. o.a. de Belgische koning en president Buss brachten hier bezoeken.
Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans. In Frankrijk, UK en VS wordt zij verheven. Ze blijkt niet zo armlastig te zijn geweest, ze was van adelijke komaf: ze was de dochter van koningin Isabella en Louis d'Orleans, de broer van de koning. Ze trouwde met Robert des Armoises. Er lopen lijnen naar Chateau Amerois (Mother of Darness) nabij Bouillon. o.a. de Belgische koning en president Buss brachten hier bezoeken.
Goud en zilver op de as. Geheime kennis en macht. De geknakte denneboom van Zeus en de onschuld van Jeanne hier mooi in beeld gebracht.
Goud en zilver op de as. Geheime kennis en macht. De geknakte denneboom van Zeus en de onschuld van Jeanne hier mooi in beeld gebracht.
De voorgevel van een verzekeringsmaatschappij geeft te denken.
Bever - Groot Nederland, pelikaan - zelfopoffering, beest uit de zee, Moloch.
De voorgevel van een verzekeringsmaatschappij geeft te denken.
Bever - Groot Nederland, pelikaan - zelfopoffering, beest uit de zee, Moloch.
Zwarte Maria, moeder van de 'ware' God. Een opvallende sokkel. 
Dit beeld staat in de Cathedral Basilica of saints Peter and Paul. Gesitueerd aan de as van het kwaad.
Zwarte Maria, moeder van de 'ware' God. Een opvallende sokkel.
Dit beeld staat in de Cathedral Basilica of saints Peter and Paul. Gesitueerd aan de as van het kwaad.
Het holocaust - brandoffer- memorial aan dezelfde as in een driehoek met capstone. Het gebouw is zwart-wit met Korintische zuilen.
Het holocaust - brandoffer- memorial aan dezelfde as in een driehoek met capstone. Het gebouw is zwart-wit met Korintische zuilen.
Drexel University. Draken in opleiding voor de medische wetenschap. Ook aan dezelfde as.
Drexel University. Draken in opleiding voor de medische wetenschap. Ook aan dezelfde as.
Independence Hall - Washington Square. Ook dit ligt aan dezelfde as.
Independence Hall - Washington Square. Ook dit ligt aan dezelfde as.
Echt overal worden mensen aan hun lot overgelaten.
Echt overal worden mensen aan hun lot overgelaten.
De as in Philidelphia is opgelijnd naar de oorspronkelijke noord pool. Het plaatsje heet nu North Pole in Alaska.
Dit is haast geen toeval meer maar planmatig uitgevoerd in de richting van een voormalige meridiaan. De noord-zuid energielijnen worden aangewend en tevens geeft het aan dat er kennis is dat de aardas ooit gekanteld is en waardoor en door wie.
De as in Philidelphia is opgelijnd naar de oorspronkelijke noord pool. Het plaatsje heet nu North Pole in Alaska.
Dit is haast geen toeval meer maar planmatig uitgevoerd in de richting van een voormalige meridiaan. De noord-zuid energielijnen worden aangewend en tevens geeft het aan dat er kennis is dat de aardas ooit gekanteld is en waardoor en door wie.