Welkom

Welkom. Een site waarvan je niet dacht dat er een zou bestaan met veel verwondering en vooral hints voor zelfonderzoek. Wanneer het je past in je leven dan zal deze site zeker triggeren tot zelfonderzoek. Hoe waar of niet waar is onze leefomgeving? Je kunt haast niet geloven dat je ooit anders van mening was. laat je niet ontmoedigen maar continueer je zoektocht. Daar zijn we uiteindelijk allemaal mee bezig; op zoek naar het (nog) niet wetende. Op de intuïtie afgaande kom je gemakkelijk verder zolang je je ratio even parkeert. Daar waar de wetenschap voorlopig afhaakt komen vroegere wetenswaardigheden aan de orde – > geloof. Wat je niet kunt verklaren moet je geloven of ontkennen; dat is aan jou. Het geloof heeft veel goeds gebracht maar vooral ook veel leed.  Ga voor jezelf eens na wat het goede van jouw religie is wanneer je het leed wegdenkt. Wat blijft er over? Dit moet je aan het denken zetten. Ieder nieuwsbericht dat over een oorlog/conflict gaat begint met het noemen van de geloofsachtergronden van de tegenstrijdige partijen. Dit zou toch niet mogen uitmaken wat iemand gelooft!  Sterker nog er is een ding wat alle religies verenigd en dat is de verering van reptielen goden. De val van de mens in het aards paradijs. Eva neemt een hap van de appel die ze aangeboden krijgt van de slang. Zie bijvoorbeeld Genesis 3:22-23 er maar op na. De stoffelijke mens is geboren.

De gedachte is net zo werkelijk als een droom. Een droom is net zo werkelijk als gisteren en morgen.

Niet bestaand in het nu maar het beïnvloed ons wel.

Hier zit de clou. 3 2 2. en alle afleidingen ervan. Het is geïnfiltreerd in onze hele leefomgeving zonder dat we het zien. Wanneer eenmaal gezien dan blijft het zich laten zien. Hoe gemakkelijk kan het systeem om?   

Wel, we leven in een wereld zoals we hem ervaren. Niet beter wetende dat we omgeven zijn door mensen, dieren en dingen/mineralen. Levend, dood en levenloos. Maar het kan ook net even anders anders zijn, een nuanceverschil maar met o zo grote gevolgen. Laten we er voor openstaan dat er een symbiose bestaat in onze leefomgeving. In dezelfde bekende wereld waar wij mensen leven is eveneens een levensvorm aanwezig die als goden gelijk zijn en opgaan in onze gemeenschap zonder dat wij het beseffen maar met de totale afwezigheid van empathie. Ze zijn er maar vallen niet op. We leven samen en kunnen niet zonder elkaar. Denk maar eens aan alle handenarbeid die de door mensen gedaan wordt. Wie wordt het het meest beter van? Juist ja. Je wilt er geen namen aan verbinden maar weet het wel. WIJ leven ten dienste voor HEN. Hoe je ze ook noemen wilt, de aristocraten, adel, 0,1%, 13 families, koninklijken, om het even. Simpel gesteld, we leven en werken in een symbiotische vorm voor de empathieloze humanoïden. Twee leefomgevingen die niet zonder elkaar kunnen en elkaar juist aanvullen waarvan er een disproportioneel verrijkt wordt. Dan is er nog een tussenlaag die een beetje weet heeft en ONS wil regeren om HEN te behagen voor eigen gewin. Je kun je afvragen wie de humanoïden zijn: WIJ of ZIJ. Een lastigere is hoe WIJ HEN kunnen behagen. Werk verzetten zodat ZIJ in luxe kunnen leven maar er is meer. De luxe is een bijkomstigheid en stilt niet alle behoeften. Zij zijn uitontwikkeld en hebben geen ander doel dan tijdverdrijf en in de ‘primaire’ levensbehoeften voorzien. En zoals WIJ eten en drinken, eten en drinken ZIJ ook. WIJ nemen energie van de zon en maan op, uit water, voedsel en uit de lucht. Jazeker uit de lucht. Ervaar maar eens hoe opgewekt je bent na een wandeling in de open lucht bijvoorbeeld. In soortgelijke energie moet je denken om HEN te behagen maar dan in de negatieve sferen. Lees vanaf nu de geschreven informatie of kijk een nieuwsuitzending of zie een Hollywoodfilm maar eens en maak in gedachte een scheiding tussen WIJ en ZIJ. Deze is er er echt. Altijd, overal en het omringd jouw werkelijkheid.

Je gelooft het haast niet maar zie verder in nieuwsberichtgevingen met bestuur, criminaliteit of aanslagen,  stadsplattegronden, kathedralen, overheidsgebouwen, leylijnen en zelfs sterrenbeelden op de grond in het landschap. Overal zijn kenmerken. De stelregel is: alles is toegestaan (met de mens) als je het maar kenbaar maakt. Twee items hebben de boventoon: mensen geld afhandig maken als een vorm van spel en tijdvermaak (dus arbeid afnemen) en angst opwekken als een vorm van primaire levensbehoefte!

Ga eens na hoe veel onzinnig werk er gedaan wordt en hoe veel mensen er niet werken? Net genoeg om de werkende massa stil te houden op basis van angsten!

 

 

Shine

Klik op de bovenstaande link Shine en lees de tekst.

Is dit wat de Tether ons al zo lang wil bijbrengen?

Deze site is bedoeld om een stukje van ons (on)zichtbare wereldbestuur te laten zien in het dagelijkse leven middels (on)zichtbare boodschappen. Het is opzienbarend hoe deze structuur zich overal laat zien zonder dat het bij veel mensen doordringt. Wanneer je situaties, symbolieken, kleuren, uitlatingen, getallen, geometrie en meer, beter leert zien en herkennen dan komt er na verloop van tijd een bepaalde stroming bij jezelf op gang en laat je je niet meer zo gemakkelijk afleiden en ga je je eigen mening vormen. Zoals met veel kost dit enige tijd en zelfonderzoek maar het zal je verbazen hoe anders de agenda van ons wereldbestuur is dan we voorgelegd krijgen.
De grootste en gemakkelijk herkenbare wereldstructuur is terug te leiden tot de getallen 322. (Elke cijfercombinatie van 2 of 3 cijfers met waarde 2 of 3 is mogelijk en verwijst naar 322. Bijvoorbeeld 332, 232 en vaak ook 22 en 23). Ik nodig ieder uit om hier onderzoek naar te doen waar deze vandaan komen, wat ze betekenen en laat je je hierbij vooral niet afleiden. Er is veel desinformatie maar van de andere kant zijn er ook meerdere lagen van kennis waarbij het moeilijk is om hier een structuur in te herkennen. De manier van handelen/organiseren zie je goed in het dagelijkse leven als je oplet. We staan er continu allemaal onder invloed van. Van wat er zich nog meer afspeelt en maar nauwelijks in de openbaarheid komt is het vaak moeilijk te accepteren dat het waar is. Wanneer je maar lang genoeg de berichten volgt komt er een lijn in die je voor jezelf niet meer kunt ontkennen. Dit is de eerste stap: herkennen. Vanaf nu gaat dit vaker voorkomen en jouw wereldbeeld wordt snel bijgesteld. Ook de 322-structuur zelf staat onder invloed. En hoe verder naar boven, hoe groter de macht uiteraard maar ook hoe meer pressie en hoe meer offers gebracht dienen te worden.

Deze site is erop gericht om op een eenvoudig manier en met behulp van veel beelden uit het openbare leven te laten zien hoe er bewust met (des)informatie omgegaan wordt zodat het bij de meeste mensen op een manier binnenkomt dat het gemakkelijk voor waar aangenomen wordt. Er wordt erg op ingezet dat zelf nadenken geremd wordt in de plaats van gestimuleerd. En zo zijn onwaarheden al snel aangenomen waarheden. Hieruit volgt ‘niets is wat het lijkt, alles is andersom!’ Neem aan dat alles waar is en mogelijk is tot je zelf het tegendeel gevonden hebt. Dat is een lastige want hiervoor moet je in jezelf kruipen. Een hulpmiddel is de tekst van Mike & The Mechanics – Word of Mouth.  https://www.youtube.com/watch?v=mZVqwcWg0-s

Dit als beginpunt nemende en je wereld staat op z’n kop. Al wat je in het begin nodig hebt om kennis te maken is een open vizier en voorstellingsvermogen om in te zien dat het wankele evenwicht tussen vrede en opstand gedirigeerd wordt.

Angst door 322 opgelegd leidt tot ondergang, bewustwording tot bevrijding.

 

e

Als je dit zo ziet kun je haast niets anders meer denken dat door geweld en pressie de reptielen gevoed worden met het bloed van de dienende mens.